Skilmálar The House of Beauty - English below

Þessi vefsíða er í eigu The House of Beauty. Allur texti á vefnum er í okkar eigu og bundið rétti um höfundarréttarlög.

Kæri viðskiptavinur The House of Beauty

Vinsamlegast kynntu þér eftirfarandi viðskiptaskilmála. Vitneskja um skilmálana fyrirbyggir misskilning og stuðlar að góðum samskiptum í framtíðinni.

Samningur þessi veitir kaupanda þjónustu hjá The House of Beauty sem G.C.C ehf kt: 641017-3960 rekur, gegn greiðslu gjalds. Samningurinn tekur gildi við undirritun. Með kaupum á meðferðum og þjónustu hjá The House of Beauty samþykki ég eftirfarandi skilmála:


1. Tímar og afbókanir

Ég geri mér grein fyrir því að þegar ég kaupi meðferðir, kort eða pakka hjá The House of Beauty getur verið nokkra vikna bið í að ég geti hafið meðferðirnar og því er það á mína ábyrgð að bóka meðferðirnar mínar og/eða meðferðarpakkana mína alla framm í tímann.

Ég held utan um mínar bókanir og ber sjálf/ur ábyrgð á að mæta í tímana sem ég hef bókað sjálf eða bókað hefur verið á mig á stofunni.

Tíma þarf að afbóka með að lágmarki 6 klukkustunda fyrirvara annars telst hann sem skróp og dregst þá að fullu af kortinu sem nýttur tími.

ATH! Tímar eru afbókaðir og breytingar eru gerðar með því að skrá þig inn hér eða með því að smella á afbókunarlínkin í staðfestingartölvupóstum sem þú færð þegar þú bókar eða í áminningarpóstinum daginn fyrir meðferðina þína.

Afbókanir fara ekki fram í gegnum sms, Facebook skilaboð, vef skilaboð eða tölvupósta.

Vegna mikilla anna hvetjum við þig til að mæta 5 mínútum fyrr í tímann þinn svo ekki verði seinkunn á dagskrá þar sem meðferðartækin eru í stöðugri notkun.

Ef mætt er seint í tíma þá dregst seinkunin frá tímanum þínum og verður þá ekki hægt að framkvæma fulla meðferð. Ef mætt er þegar meðferðartími er hálfnaður eða meira er því miður ekki hægt að framkvæma meðferðina og telst tíminn þá sem nýttur af kortinu þínu.

Komi upp sú staða að meðferðaraðili geti ekki framkvæmt meðferðina sem ég á bókað í þá er ég látin vita með skilaboðum eða tölvupósti að tíminn minn sé afbókaður. Það er svo á mína ábyrgð að bóka mér nýjan tíma.

2. Notkun meðferða, korta, skil og endurgreiðslur

Meðferðir og/eða kort sem versluð eru á vefversluninni www.thehouseofbeauty.is er hægt að afpanta og fá endurgreidd innan 14 daga frá kaupum. Ef byrjað er að nýta meðferðir eða kort á þessum 14 dögum dragast tímarnir frá endurgreiðslu sem nýttir hafa verið.
Óskir um afpantanir og endurgreiðslur þurfa að berast innan við 14 daga frá kaupum á netfangið info@thehouseofbeauty.is

Meðferðir eða kort sem versluð eru hjá okkur á staðnum á tilboðum fást ekki endurgreidd eftir að tilboði lýkur.
Að öðrum kosti eru meðferðir eða kort sem versluð eru á staðnum hægt að afpanta og fá endurgreidd innan 14 daga frá kaupum hafi það ekki verið keypt á tilboði. Ef byrjað er að nýta kortið á þessum 14 dögum dragast tímarnir frá endurgreiðslu sem nýttir hafa verið.

Óskir um afpantanir og endurgreiðslur þurfa að berast innan við 14 dögum frá kaupum á netfangið info@thehouseofbeauty.is

Kortahafi má lána/gefa öðrum tíma eða kort á sínu nafni og hefur þá samband við The House of Beauty til að láta vita um slíkt þegar það á við.
Óskir um breytingar á kortum berast á netfangið info@thehouseofbeauty.is

Korthafi má breyta meðferðum á kortum sem keypt hafa verið og reiknast þá tímarnir sem keyptir voru upphaflega uppí breytingu á nýjum meðferðum, kortahafi greiðir svo mismun á breytingu meðferða ef það á við.

Engin gildistími er á kortum hjá The House of Beauty.

  1. Aðrir skilmálar:

Ég gef meðferðaraðilum The House of Beauty fulla heimild til að framkvæma meðferðir sem ég gengst undir hjá stofunni án ábyrgðar um útkomu.

Ég geri mér fulla grein fyrir því að árangur er einstaklingsbundinn og það er mikilvægt fyrir mig að fara eftir leiðbeiningum meðferðaraðila The House of Beauty til að árangur minn verði sem bestur og árangur meðferðanna er einnig undir mér kominn.

Meðferðaraðili sem framkvæmir meðferðirnar mínar fer eftir ströngum skilyrðum hvað varðar framkvæmd, hreinlæti og öryggi og ber því ekki lagalega ábyrgð á framkvæmd meðferðarinnar eða útkomu.

Mér er skylt að mæta í nærfötum í meðferðir og er nekt með öllu bönnuð nema ef um meðferð í brúnkuklefanum sé að ræða.

Við mælum alfarið frá því að fólk með hjartagangráð og konur sem eru barnshafandi eða með barn á brjósti fari í meðferðirnar okkar, og sé það gert er það á eigin ábyrgð.

Við mælum með því að það líði amk 3 mánuðir áður en komið er til okkar í meðferðir eftir skurðaðgerðir og eftir barnsfæðingu nema með því að ráðfæra sig við lækni áður.

Meðferðirnar okkar henta þér ekki ef að:

- Þú ert að leita af leið til að missa ákveðin fjölda af kílóum:
Fókusinn hjá okkur er ekki að viðskiptavinir missi ákveðin fjölda kílóa heldur aðstoðum við að vinna á staðbundnum breytingum á fitusöfnun, slappri húð, bjúg, bólgum, slitum og ýmsu öðru. Við fókusum heldur á að hægt að sjá árangur með berum augum og á myndum heldur en að missa ákveðin fjölda af kílóum. En þó er það oft jákvæð aukaverkun að missa þyngd þegar verið er í meðferðarprógrammi hjá okkur, það er persónubundið.

- Þú ert að leita af "quick fix" leið til að grennast strax:
Við erum reglulega að sjá undraverðan árangur á mjög skömmum tíma en árangur hvers og eins er mismunandi og ábyrgjumst við ALDREI árangur með nokkrum hætti.
Við aðstoðum okkar viðskiptavini til að ná hámarks árangri enda tala árangursmyndir okkar viðskiptavina sínu máli. Við vinnum með fólki og ef tiltekin meðferð er ekki að sýna nægilegan árangur er meðferðarplani viðkomandi breytt sé þess óskað, af því að ÞINN ÁRANGUR ER ÁVALLT OKKAR MARKMIÐ. En þeir sem eru með óraunhæfar væntingar og eru ekki tilbúnir til að vinna með okkur að þeirra markmiðum og axla ábyrgð á eigin árangri henta ekki sem okkar viðskiptavinir.

- Þú ert ekki tilbúin/n til að leggja þitt af mörkum og axla ábyrgð á eigin árangri:
Árangur byggist á samstarfi meðferða, meðferðaraðila og viðskiptavinar. Við getum ekki ábyrgst það sem hver og einn gerir heima hjá sér. Það er því mikilvægt að fara eftir leiðbeiningum frá okkur svo hármarksárangur náist.
Ef þú ert ekki tilbúin til að leggja þitt af mörkum til að ná tilskyldum árangri og axla ábyrgð á þér heldur ert að leita af einhverjum til að kenna um þitt líkamlega form þá viljum við vinsamlegast benda þér á að leita annað.

Þessir skilmálar munu eiga við allar meðferðir og kort sem ég versla og undirgengst hjá The House of Beauty þar til annað er sérstaklega tekið fram.

-----

Terms and conditions for treatments and packages
at  The House of Beauty


This website is owned by The House of Beauty. All text on the site is owned by us and tied to copyright law.

By purchasing or coming in for our treatments you agree to our services and the following terms listed below:

 

  1. Appointments and cancellations:

I am fully aware of that when I buy treatments, cards or packages from The House of Beauty, it may take a few weeks for me to start the treatments, so it is my responsibility to book my treatments and / or my treatment packages all beforehand.


I keep track of my bookings and it is my responsibility to attend in the sessions that I have booked myself or I have had booked for me at the salon.

Treatments must be canceled with a minimum of 6 hours notice otherwise it is considered as a no show appointment and the time is fully withdrawn from your card.

ATTENTION! It is only possible to cancel the sessions and make changes by logging in to the booking section on our website www.thehouseofbeauty.is or by clicking on the cancellation link in the confirmation emails you receive when you book, or in the reminder email that comes the day before your treatment. You cannot cancel your appointment by email, sms or through Facebook messages.

We encourage you to arrive 5 minutes earlier to your treatments so our schedule will not be delayed as the machines are in constant use.

If you are late, the delay will be reduced from your session and we will not be able to do a full treatment. Unfortunately, if the treatment appointment is already half or more, the treatment cannot be performed and the session will be taken from your card.

If at some reason the therapist needs to cancel your treatment, you will be notified by text message or e-mail that your time has been canceled. It is than your responsibility to book a new appointment.

  1. Use of treatments, cards and refunds:

The treatments or cards that are purchased online can be canceled and refunded within 14 days of the purchase. If you have already started using the card during these 14 days, the sessions that has been used will be deducted from the refund. Requests for cancelation and refunds must be sent on info@thehouseofbeauty.is within 14 days of the purchase.

The card holder can lend or give other sessions or card in his name and then needs to contact The House of Beauty to authorize the name change.
Requests for changes on cards or treatments are sent to info@thehouseofbeauty.is 

Treatments or packages that are purchased on offers at our salon will not be refunded after the offer ends.

In other cases, the treatments or packages that are bought at the salon are refunded within 14 days of the purchase if it has not been purchased on an offer. If you have already started using the card during these 14 days, the appointments that have been used will be deducted from the refund.

Requests for cancelation and refunds must be sent on info@thehouseofbeauty.is within 14 days of the purchase.

The cardholder may change the treatments on purchased cards and then the already bought sessions are calculated into the new treatment cards, the card holder will then pay the difference between the treatment changes if they are more expensive.

There are no do-dates on cards at The House of Beauty.

  1. Other terms:

I give the therapists at the House of Beauty full authority to perform treatments that I undertake without being responsible of the outcome.

I fully understand that the outcome of the treatments depend on the individual and it is important for me to follow the guidelines that I get from The House of Beauty to make my outcome the best as possible and the results of the treatments also depend on me.

A therapist who performs my treatments uses strict methods in both hygiene and safety conditions and will not be legally responsible for the conduct or the outcome of the treatment.

I am obliged to use underwear in the treatments and nudity is absolutely forbidden except when I do Mystic Tan treatment.

We do not recommend that people with heart pacemaker and women who are pregnant or breastfeeding come in our treatments, and if you do so, it is at your own risk.

We recommend that you wait at least 3 months prior to having treatment after having had surgery and after childbirth without consulting a doctor before.

These terms will apply to all treatments I may do at The House of Beauty until otherwise is  indicated.

-----

OVERVIEW

This website is operated by The House of Beauty Iceland. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to The House of Beauty Iceland. The House of Beauty Iceland offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. 

SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS

By agreeing to these Terms of Service, you may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.
A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTION 2 - GENERAL CONDITIONS

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.
The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

SECTION 3 - ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.
This site may contain certain historical information. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

SECTION 4 - MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

Prices for our products are subject to change without notice.
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

SECTION 5 - SERVICES

Certain services may be available exclusively online through the website. These services are subject to return or exchange only according to our Return Policy.
We have made every effort to display as accurately as possible the information of our services that appear at the store. 
We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.
We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 - ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, re sellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.


SECTION 7 - USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, 'comments'), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.
We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.
You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

SECTION 8 - ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).
We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SECTION 9 - DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.
We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.
You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.
You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. 
In no case shall The House of Beauty Iceland, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licencors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 10 - INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless The House of Beauty Iceland and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licencors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.


SECTION 11 - CONTACT INFORMATION

Questions about the Terms of Service should be sent to us at info@thehouseofbeauty.is

-----